KOMISJA EUROPEJSKA WEZWAŁA POLSKĘ DO TRANSPOZYCJI PRZEPISÓW

bmw_stacja_lad1

Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania pełnej transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Chodzi o przyjęcie przez Polskę przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania dyrektywy 2014/94/UE.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Jej celem jest stworzenie infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania CNG, LNG i wodoru. „Przyśpieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest niezbędne do zapewnienia wszystkim Europejczykom czystej i konkurencyjnej mobilności” – podano w komunikacie KE.

Jeśli Polska nie wywiąże się z obowiązku, grozi jej sprawa w unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Rząd ma dwa miesiące na przedłożenie planu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Brukseli. Podobne wezwanie dostało także siedem innych państw członkowskich: Grecja, Irlandia, Malta, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania i Szwecja.

W opinii Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, pełna transpozycja przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 2014/94/UE, powinna być priorytetem rządu.

– Tym bardziej, że cele zawarte w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych są bardzo ambitne. Zakładają, że do 2020 roku powstanie w Polsce niemal 7 tysięcy ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W samej tylko Warszawie, ma ich powstać ponad 1300. Działając w próżni, bez odpowiednich przepisów, nie uda się tego osiągnąć. Każdy dzień zwłoki działa na niekorzyść rynku elektro- mobilności – mówi Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

PSPA podkreśla, że polski rynek infrastruktury paliw alternatywnych stanowi ułamek europejskiego. Jak podaje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, w Polsce funkcjonuje ok. 150 punktów ładowania pojazdów elektrycznych w odpowiednim standardzie, a w Europie 97 tysięcy. Stacji tankowania CNG jest 27, a na całym Starym Kontynencie – ponad 3 tysiące.

– Administracja centralna, we współpracy z samorządami oraz branżą paliw alternatywnych, musi zdynamizować swoje działania, by Polska dołączyła do grona państw, w których elektro- mobilność jest jednym z motorów rozwoju gospodarczego. Kluczowym elementem w tym zakresie jest jak najszybsze uchwalenie Ustawy o elektro- mobilności i paliwach alternatywnych w kształcie odpowiadającym potrzebom rynku – mówi Maciej Mazur z PSPA.