KONCERNY FIATA I BMW Z PARTNERAMI WSPÓLNIE KU PRZYSZŁOŚCI

bme-auto-fi1

Koncerny BMW Group, Intel i Mobileye ogłosiły podpisanie porozumienia, na mocy którego firma Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jako pierwszy producent samochodów dołączy do nich w ramach wspólnego projektu.

Ma on na celu opracowanie najnowocześniejszej, wiodącej na świecie platformy jazdy autonomicznej o globalnym zasięgu.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

TECHNIKA


 

Partnerzy dążą do efektu synergii na rzecz optymalizacji technologicznej platformy, wzrostu wydajności prac rozwojowych oraz skrócenia czasu do wprowadzenia produktu na rynek.

Jednym z czynników sprzyjających współpracy jest współlokalizacja działów inżynierskich w Niemczech oraz w innych miejscach. FCA wniesie do projektu zasoby inżynieryjne oraz techniczne, a także fachową wiedzę, wysoki wolumen sprzedaży, duży zasięg geograficzny i wieloletnie doświadczenie na rynku północnoamerykańskim.

– Aby sprawnie rozwijać technologię jazdy autonomicznej, kluczowe znaczenie ma partnerstwo między producentami samochodów, firmami technologicznymi i dostawcami – oświadczył Sergio Marchionne, dyrektor generalny FCA.

W lipcu 2016 roku BMW Group, Intel i Mobileye ogłosiły zamiar połączenia sił w ramach inicjatywy ukierunkowanej na rozwój pojazdów autonomicznych. Uzgodniono współpracę w zakresie wdrożenia do produkcji rozwiązań umożliwiających jazdę o wysokim stopniu automatyzacji (poziom 3) oraz jazdę w pełni zautomatyzowaną (poziom 4/5) do 2021 roku.

Od tamtego czasu partnerzy pracują nad stworzeniem skalowalnej architektury, która mogłaby być wykorzystywana przez producentów motoryzacyjnych na całym świecie, jednocześnie dając im możliwość zachowania unikatowych tożsamości marek.

Założono, że do końca 2017 roku gotowych będzie 40 autonomicznych pojazdów testowych, które wejdą w fazę badań na drogach. Przydatne będą z pewnością dane i wyniki analiz niedawno zapowiedzianej floty 100 pojazdów testowych poziomu 4 w Mobileye – spółce Intel, wykazując efekt skali uzyskany dzięki nawiązanej współpracy.

– Dwa czynniki o kluczowym znaczeniu dla powodzenia naszego partnerstwa obejmują bezkompromisowe dążenie do doskonałości w pracach rozwojowych oraz skalowalność tworzonej platformy jazdy autonomicznej. Dzięki współpracy z FCA wzmacniamy naszą pozycję na drodze do stworzenia najbardziej funkcjonalnego i najnowocześniejszego globalnego rozwiązania w zakresie jazdy autonomicznej na poziomach 3–5, które spełni potrzeby całej branży OEM – oświadczył Harald Krüger, prezes zarządu BMW AG.

– Z punktu widzenia przyszłości transportu priorytetową rolę odgrywa współpraca liderów w sektorze motoryzacyjnym i branży zaawansowanych technologii na rzecz stworzenia skalowalnej architektury, z której będą korzystać producenci samochodów na całym świecie i która da im możliwość indywidualizacji oferty – stwierdził Brian Krzanich, dyrektor generalny Intel.

BMW Group, Intel, Mobileye oraz FCA, wraz z ogłoszonymi niedawno partnerami w dziedzinie rozwoju i integracji systemów, zapraszają kolejnych producentów z sektora motoryzacji oraz dostawców technologii do udziału w platformie jazdy autonomicznej.