GRUPA RENAULT: DZIAŁANIA W DZIEDZINIE PALIWA WODOROWEGO

Systemy magazynowania wodoru dla lekkich samochodów dostawczych z napędem wodorowym dotyczy nawiązanie współpracy pomiędzy Grupą Renault a firmą Faurecia.

Od końca 2021 roku będzie ona dostarczać Grupie technologie dla jej pierwszej floty lekkich samochodów dostawczych.


Zobacz także:

ECO

PREMIERY


 

Systemy będą opracowywane i produkowane w światowym centrum badawczo- produkcyjnym Faurecii w miejscowości Bavans we Francji. W zależności od wielkości zapotrzebowania, zwiększenie produkcji zapewni nowy zakład specjalizujący się w systemach magazynowania wodoru, który Faurecia planuje wybudować w Allenjoie we Francji.

– Ta partnerska współpraca stanowi znakomitą ilustrację naszej wspólnej wizji rozszerzenia zastosowania paliwa wodorowego, tak by stało się jednym z filarów transformacji energetycznej i zeroemisyjnej mobilności. Do 2030 roku technologia wodorowa w pojazdach elektrycznych powinna mieć znaczący udział w miksie systemów napędowych, dlatego Faurecia przeznacza znaczne środki, aby przyspieszyć jej wdrożenie – powiedział Mathias Miedreich, wiceprezes wykonawczy Faurecia Clean Mobility.

– Obecna współpraca dotycząca zbiorników magazynowania wodoru stanowi element naszej strategii, której celem jest dostarczenie rozwiązania gotowego do wprowadzenia do sprzedaży na rynku lekkich pojazdów dostawczych i osiągnięcie ponad 30 proc. udziałów w tym szybko rosnącym w Europie segmencie. Jest ona odzwierciedleniem ambicji współdzielonych z naszym partnerem Plug Power, które dotyczą stworzenia na terenie Francji unikatowej oferty, obejmującej cały łańcuch wartości i dotyczącej ogniw paliwowych i „zielonego” wodoru, a także uruchomienia nowych rodzajów działalności generujących wartość – podsumował Gilles Le Borgne, dyrektor ds. konstrukcyjnych Grupy Renault.