NOKIAN TYRES WYSOKO W INDEKSIE DJSI WORLD & DJSI EUROPE

nokian_ranking1

Firma Nokian Tyres już trzeci rok z rzędu włączona została do indeksu Dow Jones World Sustainability Index (DJSI World) oraz niezwykle restrykcyjnego indeksu DJSI Europe.

W 20 spośród 21 branych pod uwagę w tegorocznej ocenie kategorii, producent opon uzyskał wynik powyżej średniej, wyróżniając się tym samym na tle globalnych producentów komponentów samochodowych.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

OPONY


 

– Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że nasza firma znalazła się wśród 10 proc. najbardziej proekologicznych światowych przedsiębiorstw giełdowych. Nokian Tyres przywiązuje ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju i cieszymy się, że nasze działania w tym zakresie zostały docenione. W imieniu wszystkich członków naszego zespołu na całym świecie mogę zapewnić, że będziemy w dalszym ciągu dążyć do realizacji celów wyznaczonych w ramach polityki zrównoważonego rozwoju firmy – mówi Hille Korhonen, prezes i dyrektor generalny Nokian Tyres.

Dążąc do osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego biznesu, Nokian Tyres kładzie coraz większy nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju zarówno w odniesieniu do oferowanych przez firmę produktów jak i jej działalności. W maju 2018 roku firma przyłączyła się do inicjatywy Science Based Targets, której celem jest realizacja założeń Porozumienia Paryskiego.

nokian_ranking2

– Ze znacznym wyprzedzeniem udało nam się osiągnąć nasz cel ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez redukcję oporu toczenia w oponach Nokian Tyres średnio o 7 proc. w stosunku do wartości wyjściowej z roku 2013. W ten sposób chcemy sprawić, aby nasze produkty były bardziej ekologiczne, a jednocześnie spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nasza nowa fabryka w Stanach Zjednoczonych to kolejny dowód na to jak ogromną wagę Nokian Tyres przywiązuje do kwestii zrównoważonego rozwoju: już na etapie budowy zadbaliśmy o to, aby była ona przyjazna dla środowiska, a przy tym zapewniała pełne bezpieczeństwo pracy – podkreśla Korhonen.

Marka będzie kontynuować swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich jej aspektach. Chce stanowić przykład dla całej branży oponiarskiej, przyczyniając się do tworzenia wartości dodanej nie tylko dla gospodarki, ale też dla środowiska naturalnego.

Nokian Tyres wśród liderów zrównoważonego rozwoju

The Dow Jones Sustainability Index (DJSI) opiera się na dokonywanej przez szwajcarską firmę Swiss RobecoSAM corocznej ocenie przedsiębiorstw pod kątem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla inwestorów jest to cenne źródło informacji o zaangażowaniu poszczególnych firm w kwestię zrównoważonego rozwoju.

W swojej ocenie RobecoSAM bierze pod uwagę szereg kryteriów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Tego typu niezależna ocena dokonywana przez międzynarodowe przedsiębiorstwo dostarcza interesariuszom – klientom, inwestorom i pracownikom – wiarygodnych informacji o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, jakie podejmuje firma.

W 2019 roku RobecoSAM dokonał oceny ponad 3 500 największych notowanych na giełdzie przedsiębiorstw pod kątem działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. 10 proc. najwyżej plasujących się firm włączonych zostało do indeksu DJSI World jako liderzy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej na temat działań Nokian Tyres na rzecz zrównoważonego rozwoju.