SCANIA: COMPANION CZYLI TRZYLETNI PROJEKT ECO

13321-004

Scania przejmuje prowadzenie trzyletniego, europejskiego projektu badawczego, którego celem jest wdrożenie w życie zintegrowanych konwojów. Dzięki nim możliwa jest znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla przez ciężarówki.

Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 procent do roku 2020. Pojazdy użytkowe o wysokim tonażu odpowiadają obecnie za 17 procent całkowitej emisji CO2.


Zobacz także:
UŻYTKOWE


Projekt badawczy Companion pochłonie 5,4 mln euro, z czego 3,4 mln zapewnia Siódmy Program Ramowy UE. Zadaniem partnerów projektu jest opracowanie metod służących zastosowaniu zintegrowanych konwojów w praktyce. Uczestniczy w nim ośrodek badawczy Grupy Volkswagen, Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (KTH), Oldenburski Instytut Informatyki (OFFIS) z Niemiec, Science & Corporation (S&C) z Holandii oraz IDIADA Automotive Technology i firma transportowa Transportes Cerezuela z Hiszpanii.

Korzyści z obniżenia oporu powietrza są dobrze znane. Scania od dwóch lat stosuje zintegrowane konwoje w transporcie na własne potrzeby. Dzięki zmniejszeniu oporu powietrza udaje się obniżyć zużycie paliwa nawet o 5 proc.

– Mamy nadzieję, że ten projekt zwiększy w Europie świadomość zalet zintegrowanych konwojów. „Zintegrowane konwoje będą wymagały wsparcia zestandaryzowanego systemu oraz odpowiednich uregulowań prawnych – mówi Sven-Åke Edström, Senior Vice President ds. rozwoju ciężarówek, kabin i podwozi autobusowych.

Firmy transportowe będą mogły wytyczyć optymalną z punktu widzenia niskiego zużycia paliwa trasę przejazdu, stosownie do zlecenia. Poprzez ujednolicony system kierowcy otrzymają informację gdzie mogą dołączyć do zintegrowanego konwoju, a gdzie go opuścić. System informacyjny będzie proponował również rozwiązania alternatywne, zależne od warunków pogodowych, sytuacji na drodze i czasu dostawy, a także masy i prędkości zestawu.

Projekt zwraca szczególną uwagę na komunikację z kierowcą. Ponieważ to człowiek ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd, dodatkowe informacje będą służyć wsparciem przy dołączaniu do konwoju oraz opuszczaniu go. System będzie podawał zalecenia dotyczące np. zwiększenia lub zmniejszenia prędkości. Dogłębnie zbadane zostaną również techniczne aspekty funkcjonowania konwojów oraz ich bezpieczeństwo.

Jednocześnie zaproponowane zostaną wspólne, europejskie uregulowania prawne, które zezwolą na zmniejszenie odległości między pojazdami jadącymi w zintegrowanym konwoju. Krótszy dystans oznacza większą oszczędność paliwa, ale wymaga zarazem połączenia pojazdów bezprzewodowym systemem przesyłu danych.

Ostateczne testy systemu odbędą się jesienią 2016 r. na hiszpańskich drogach z pomocą tamtejszych partnerów programu: IDIADA oraz Transportes Cerezuela.

– Firmy te będą brać udział już we wczesnej fazie projektu, co jest niesłychanie istotne. Otrzymamy informacje zwrotne wprost od przyszłych użytkowników – mówi koordynator Magnus Adolfson, szef Transport Systems and Services w Scania.