AUDI: PRZESZŁOŚĆ TO HERE – CYFROWE MAPY NA BIEŻĄCO

audi_here_1

Inteligentne mapy tworzone w czasie rzeczywistym, lokalne usługi, wysoce zautomatyzowana jazda: przyszłość mobilności to świat cyfrowy, do którego dojść można z pomocą produktów i usług HERE.

Tę strategię zdecydowanie wspierają nowi udziałowcy: Audi AG, BMW Group oraz Daimler AG.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

TECHNIKA


 

Finalizacja procesu kupna zajmującej się tworzeniem cyfrowych map firmy HERE, której dotychczasowym właścicielem była Nokia, nastąpiła 4 grudnia 2015 roku, w momencie uzyskania odpowiedniego zezwolenia właściwych władz antymonopolowych. Nowa struktura właścicielska i zarządcza została przy tym tak skonstruowana, by zapewnić HERE niezależność i nie ingerować w działalność operacyjną firmy.

Platforma lokalizacyjna – sztandarowy produkt HERE – łączy wysokiej rozdzielczości mapy z lokalnymi informacjami pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym. W ten sposób, z dokładnością co do sekundy, klient otrzymuje obraz realnego świata osadzonego w rzeczywistym czasie. Jest to możliwe dzięki opracowanej przez HERE innowacyjnej technologii mappingu, gromadzącej i przetwarzającej dane z ogromnej ilości źródeł, takich jak pojazdy, telefony, sektor transportu i logistyki oraz elementy infrastruktury.

Firma codziennie wprowadza do mapy miliardy pojedynczych informacji z ponad 80 tysięcy źródeł, a teraz pracuje nad uwzględnieniem dodatkowych – milionów pojazdów i ich czujników, by zbierać w ten sposób informacje o otoczeniu pojazdu. Cel działań: im więcej danych wpłynie do platformy HERE, tym lepsze będą mapy, produkty i usługi. Ta olbrzymia dla wszystkich klientów HERE korzyść, zaowocuje większym komfortem jazdy dla kierowcy i pasażera, większym bezpieczeństwem ruchu drogowego, mniejszymi korkami oraz czystszymi miastami.

Zapewniając firmie HERE niezależność i otwartość, tworzone są nowe możliwości dalszego postępu technicznego z wykorzystaniem dostarczanych przez klientów dużych ilości anonimowych danych. Olbrzymi potencjał tkwi w ponad dwóch milionach skomunikowanych pojazdów produkowanych przez koncerny Audi AG, BMW Group i Daimler AG, które gromadząc wysokiej jakości lokalne dane, dają ogromne możliwości dalszego rozwoju platformy lokalizacyjnej HERE.

Trzy koncerny motoryzacyjne wspólnie z HERE oceniają obecnie korzyści, jakie mogą przynieść dane pozyskiwane z czujników produkowanych przez nie pojazdów. Dzięki tym danym, HERE mogłoby zoptymalizować swoją platformę lokalizacyjną, ulepszyć produkty i zaoferować klientom nowe usługi. Wszyscy klienci HERE – z branży motoryzacyjnej, biznesowej i ostateczni konsumenci – mogą się przyłączyć do projektu i odnosić z tego korzyści. Działanie takie może uczynić HERE firmą jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów i dla kolejnych inwestorów.

HERE już dzisiaj odgrywa wiodącą rolę w rozwoju technik wysoce zautomatyzowanej jazdy, ponieważ jak dotąd żaden producent z branży motoryzacyjnej nie jest w stanie rozwijać tej dziedziny mobilności jutra bez bardzo dokładnych i nieustannie aktualizowanych map. HERE zajmuje czołową pozycję w tworzeniu takich właśnie map. Cztery na pięć nowych samochodów ze zintegrowanym systemem nawigacji sprzedawanych w Europie i Ameryce Północnej, wyposażonych jest w mapy stworzone przez HERE. W przyszłości, dzięki tym mapom, pojazdy mogłyby „spojrzeć“ co np. dzieje się za rogiem i w ten sposób odpowiednio wcześnie rozpoznać niebezpieczne miejsca, dopasować własne warunki i sposób jazdy oraz przygotować kierowcę na potencjalnie groźną sytuację.

HERE opiera się na swoich obecnych mocnych stronach, uzupełniając je o nowe kompetencje. Ponadto, przez organiczny wzrost, partnerstwa strategiczne i nowe akwizycje, wzmocni swą pozycję w branży motoryzacyjnej, rozbudowując jednocześnie obecność wśród klientów indywidualnych i biznesowych. Celem HERE jest stworzenie wiodącej w świecie platformy lokalizacyjnej, gromadzącej informacje o wszystkich formach mobilności i tworzącej punkty styku między codziennym życiem, a cyfrowym światem map.

Wdrożenie tej długofalowej strategii zapewnić ma nowa struktura zarządcza, kontrolowana przez radę nadzorczą złożoną z przedstawicieli nowych udziałowców oraz niezależnych, cieszących się dużym autorytetem wysokiej rangi reprezentantów przemysłu. Audi AG, BMW Group i Daimler AG nie dążą do wspólnej kontroli nad HERE i potwierdzają klarowny rozdział ich ról jako klientów, kooperantów i inwestorów. Firma HERE pozostanie otwarta dla wszystkich klientów i kolejnych inwestorów, co ma poszerzyć bazę właścicielską. Nowi udziałowcy wyraźnie deklarują otwartość i niezależność HERE.

Trzej producenci samochodów segmentu premium pragną wyrazić szczególne podziękowania firmie Celsius Capital pod kierownictwem Carlosa Bholi, za wsparcie od samego początku i za osiągnięcie pozytywnego zakończenia procesu inwestycyjnego.