SKODA: NAGRODA ZA POLITYKĘ KADROWĄ

Skoda otrzymała nagrodę za wzorowy przykład polityki kadrowej dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych. Poza nagrodą „Najlepszy odpowiedzialny przedsiębiorca”, czeskiemu producentowi przyznano również tytuł za „Społecznie korzystny projekt roku 2011”.

Wysiłki, jakie Škoda podejmuje na rzecz osób niepełnosprawnych, zostały po raz kolejny zauważone. Również w tym roku marce przyznano nagrodę „Pracodawca bez barier”.

Skoda na wiele sposobów wspiera wysiłki osób z dysfunkcjami narządów ruchu i stara się umożliwić im powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Firma łącznie udostępniła pięć warsztatów, w których zatrudnia ponad 200 niepełnosprawnych osób. W bliskiej współpracy z organizacją pracy OS KOVO, czeski producent tworzy dla nich nowe miejsca pracy.

Pierwszy ośrodek tego typu powstał w 2006, a najnowszy w ubiegłym roku w Mladá Boleslav. Ponadto, istnieją trzy inne zakłady pracy przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych, jednym z nich jest fabryka firmy w miejscowości Kvasiny.

– Zaangażowanie w pomoc osobom z fizyczną niepełnosprawnością jest dla marki Skoda częścią społecznej odpowiedzialności. Korporacyjna Społeczna Odpowiedzialność jest codzienną praktyką naszego przedsiębiorstwa. Każdego dnia około 26 000 osób pracuje na nasz wspólny sukces. Każdy pracownik, pełnosprawny i niepełnosprawny, ma w tym swój szczególny udział – powiedział Bohdan Wojnar, członek zarządu koncernu.