NISSAN: NOWY PLAN PRZEMIAN – PRIORYTET WZROST I RENTOWNOŚĆ

Nissan Motor Co., Ltd. zaprezentował czteroletni plan osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, stabilności finansowej i rentowności do końca roku podatkowego 2023.

Zakłada on zmianę strategię firmy z dotychczasowej, nadmiernie skoncentrowanej na ekspansji i jest rozbudowany: obejmujący racjonalizację kosztów i optymalizację biznesową.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

W ramach czteroletniego planu Nissan podejmie zdecydowane działania mające na celu przekształcenie swojej działalności poprzez optymalizację nierentownych operacji i nadwyżek infrastruktury, a także przez przeprowadzenie reform strukturalnych. Firma zredukuje również koszty stałe, racjonalizując swoje zdolności produkcyjne, globalny asortyment produktów i wydatki.

Poprzez zdyscyplinowane zarządzanie, firma będzie koncentrować się i inwestować w obszary działalności, które mają jej zapewnić stały i zrównoważony wzrost. Wdrażając plan, Nissan dąży do osiągnięcia 5 proc. marży zysku operacyjnego i zrównoważonego udziału w rynku światowym na poziomie 6 proc. do końca roku obrotowego 2023, uwzględniając wkład z 50- procentowego udziału w spółce joint venture w Chinach.

Czteroletni plan koncentruje się na dwóch strategicznych obszarach, opierając się na reputacji Nissana w zakresie innowacyjności, konstruowania samochodów, zorientowania na klienta i jakości, a także na trwającej transformacji kulturowej:

1) Racjonalizacja: zdecydowane działania na rzecz restrukturyzacji, redukcji kosztów i poprawy wydajności (m.in.: zmniejszenie mocy produkcyjnych Nissana o 20 proc., do 5,4 mln sztuk rocznie, przy założeniu standardowej pracy zmianowej, koncentracja produkcji w Ameryce Północnej na kluczowych modelach, zamknięcie zakładów produkcyjnych w Barcelonie i Indonezji, wspólne korzystanie z zasobów, w tym modeli, technologii i zakładów produkcyjnych, przez partnerów Aliansu).

2) Ustalanie priorytetów dla głównych rynków i kluczowych produktów (m.in.: ukierunkowanie głównej działalności Nissana na rynki Japonii, Chin i Ameryki Północnej, wycofanie się z Korei Południowej, koncentracja na wiodących segmentach pojazdów w skali światowej, wprowadzenie na rynek 12 nowych modeli w ciągu następnych 18 miesięcy, rozszerzenie obecności w segmencie samochodów w pełni elektrycznych i napędzanych silnikami elektrycznymi).